1 Mayıs 2019 Çarşamba

Tiroit Bezi Frekansı ve Esmaları


Tiroid bezinin frekansını ve esmalarını bulmak için sayılarla raks etmemiz gerekecektir. Yukarı ve aşağı hesapları zamana göre değişim gösterirler. Bu sebeple yapacağımız işlem dikkat isteyecektir. Gerek buraya ait hız ile yukarıya ait hız (gök) oranlarına sayıları çevirmemiz gerekebilir. Bu sayede beynin komut alacağı frekansları tespit edebiliriz.
12 ve 37 sayısı.

Bu bulduğumuz Tiroid bezine ait sayılardır. Sayı değeri olarak Tiroid ile ilgili bir etkileşim vermez. Bunun için frekanslarına ait esmaları bulmamız gerekir. Bunu başarırsak o esmaları okuyarak Tiroid bezini aktif edebiliriz. Aktif edilen Tiroid, işlevini sağlıklı yerine getirir.

12 ve 37 sayısından Tiroid bezine ait hangi esmalar çıkmaktadır?

Allah
Hak
Evvel Allah
Hay Selam

Gördüğünüz gibi 4 ayrı grup çıktı. Bu şekilde çıkan esmaları sıra ile okursak Tiroid bezi uyarılmış olacaktır. Uyarılan tiroidin yararlı etkileri şu şekilde olur:

Vücudumuzdaki tüm hücreler tiroit hormonlarından etkilenmektedir. İnsanın anne karnındayken gelişimi doğduktan sonra büyümesi ve tüm metabolizma faaliyetleri tiroit hormon tarafından kontrol edilmektedir. Tiroit hormonlarının vücudumuzda etkilemediği organ veya hücre yok gibidir. Kalp hızı kan kolesterol düze yi vücut ağırlığı kasların güçlü olması adet düzeni cilt ve tırnaklar kemikler sek organları beyin ve psikolojik durum tiroit hormonlarından etkilenmektedir. Tiroi hormonlarının önemli görevlerinden bazıları aşağıda daha detaylı olarak verilmiştir:

a) Tiroit hormonları metabolizmamızı hızlandırır:
Tiroit hormonlarının en önemli görevlerinden birisi bazal metabolizma denileı istirahat halindeyken harcanan kalorileri ayarlaması ve enerji üretimini sağlaması dır. Bu sayede vücudumuzun ısısı ayarlanır ve belirli bir düzeyde tutulur. Bu ıs oluşması olayı aldığımız oksijenin yakılması sırasında oluşur. Görüldüğü gibi tiro it bezi vücudumuzu bir soba gibi ısıtmaktadır. Tiroit bezi az çalışırsa vücut ısısı dü şer ve üşürüz. Bunun tersine çok çalışırsa metabolizma hızlanarak kendimizi sıcak hissederiz ve sıcak yerlerden kaçarız.

b) Tiroit hormonlarının kan yağları üzerine etkisi:
Tiroit hormonlarının fazla salgılanması kan yağlarının yani kolesterol ve trigli şerit dediğimiz yağların yakılmasını artırır ve kan düzeylerinde azalma yapar. Tiroit hormonlarının az salgılandığı durumda (hipotiroidi) metabolizma yavaşladığın dan kan yağları fazla yakılamaz ve kanda birikir. Sonuçta kandaki kolesterol ve trig liserit isimli yağlar çok yükselir. Bu nedenle kan yağlan yüksek kişilerde mutlak; tiroit hormon tetkikleri yapılmalı ve tiroit bezinin az çalışması gibi bir durum olu] olmadığı araştırılmalıdır. Kan yağlarını yükselten diğer bir hastalık da şeker hasta lığıdır.

c) Karbonhidrat metabolizmasına etkisi:
Tiroit hormonlarının ekmek şeker ve nişasta gibi karbonhidratların yakılmalar ve böylece enerji üretilmesinde önemli görevleri vardır. Kandaki şekerin insülin hormonu sayesinde hücrelere girmesine tiroit hormonları yardımcı olur. Kanda şeker azaldığında ise tiroit hormonları karaciğerden kana şeker salınmasını artırarak kan şekerinin daha fazla düşmesini önler.

d) Tiroit hormonlarının büyüme ve boy üzerine etkisi:
Çocukların büyümesi için kanda tiroit hormonlarının yeterli miktarda olması gerekir. Tiroit hormonu az salgılanan çocuklarda büyümede gerilik boy kısalığı ve ya cücelik oluşur.

e) Beyin gelişimi ve anne karnındaki bebeğin büyümesi tiroit hormonları na bağlıdır:
Anne karnındaki bebeğin beyin gelişimi anneden göbek kordonuyla gelen tiro it hormonlarına bağlıdır. Eğer annede tiroit yetmezliği varsa bebeğe az hormon ge lir ve bebeğin beyin gelişimi iyi olmaz; zekâ geriliği ortaya çıkar. Bu nedenle gebe liğin ilk aylarında tiroit hormon tetkiki yapılarak (sadece TSH hormonu ölçmek ye terlidir) tiroit hormon azlığı olup olmadığı araştırılmalıdır. Beyin dışındaki diğer or ganların gelişimi için de vücutta tiroit hormonlarının yeterince bulunması gerekir.

f) Tiroit hormonları iştah ve vücut ağırlığını kontrol eder:
Tiroit hormonlarının az salgılanması veya fazla salgılanması iştah ve vücut ağır lığında değişiklikler meydana getirir. Tiroit hormonlarının az olması iştahı azaltarak az gıda alınmasına neden olurken fazla olması iştahı artırarak aşırı yemek yenme sine yol açar. Kiloda görülen değişiklikler ise tiroit hormonlarının bazal metabolizma hızını etkilemesinden kaynaklanmaktadır. Hipotiroidi denilen tiroit bezinin az çalışması durumunda önceki kiloya göre % 15-30 oranında kilo alma hipertiroidi denilen tiroit hormonlarının fazla salgılanması durumunda ise önceki kiloya göre % 15-oranında kilo kaybı söz konusudur. İlaçlarla tedavi yaptığımız hipertiroidili hastalarda yaklaşık 1-2 ay sonra hastaların kilo almaya başladığını görürüz. Hipertiro idi durumunda bazal metabolizma hızı fazladır ve aşırı oksijen tüketimi vardır. Bazal metabolizma hızındaki bu değişiklikler karbonhidrat ve yağ metabolizmasını da etkileyerek kan yağları düzeylerinde değişiklikler yapmaktadır. Tiroit hormonları vücudumuzda yağ yapım hızını ve yağ yakılmasını etkilemektedir. Karaciğer ve yağ dokusunda bulunan ve yağ yapımını sağlayan enzimler tiroit hormonlarından etkilenmektedirler.

g) Tiroit hormonları görmeyi ve gözün retina bölgesinin gelişimini sağlar: Yapılan bilimsel çalışmalar tiroit hormonlarının gözün retina adı verilen ve görmemizi sağlayan bölgesinin gelişiminde önemli rol oynar. Tiroit bezi az çalışan sıçanlarda gözün retina bölümünün iyi oluşmadığını gözlenir.
Tiroidi harekete geçiren esmalar şu şekilde okunurlar:

Allah 100 ve peşinden
Hak 100 ve peşinden
Evvel Allah 100 ve peşinden
Hay Selam 100 okunursa Tiroid uyarılmış olur.

Esmalar ve Frekansları kitabından.

Yorum Gönderme

Whatsapp Button works on Mobile Device only