1 Mayıs 2019 Çarşamba

İmge Gücü


Kendimizi terk ettik başka umarlar peşine düştük. Başka umarlar ise enkazlara götürdü. Çareleri ortadan kaldırdı. İnsan bedeni kimyasında saklı sırlar mucizelerle dolu. Kendine dönmeyen şaşırdı. Ayaza kaldı. Açtığı el ise reddedildi. Hükmü kaldırıldı.

Evet, yol bilinmediğinde yoldan çıkmak normaldir. Öğretiler eğer bir insana katkısı yoksa o öğretiler söyleyenin sadece dayatmalarıdır. Aslı alakası yoktur. Kişi her şeyden önce verileni ölçmeli. Bunu yapmıyorsa ağlamasını duyan olmayacaktır. Ne zaman döner hatadan o zaman gerçekler onu bekler.

Maddi dünyanın ağır şartları kısır döngüler içinde insanı çevirir. Bugün 2 kutuplu dünyada her şey sebeplere dayalıdır. Sebeplerin kalkması için bir kutubun ortadan kalkması icap eder. Dünya tek kutuplu olsaydı o vakit kişi çakmakla değil aklı ile ateşi yakardı. Sebepleri aradan çıkarmamışların ise hallerine şaşılır. Nasıl uyduruyorlar!

İki kutup dünyada olmamış olsaydı o vakit neler olabilirdi? Bu dünyanın fiziki kanunları ve iki kutupludur. O zaman kişi bunu aklı ile izole etmeli. Zamana ve mekana takılmamalıdır. Takılmayınca sonsuz alemlerin kapısı açılır. Yol bulur. Aksi halde önüne yem atılan eşeklerin yem için birbirini tepmesi gibi hayat sürmek olur. Nefsi emmare buna denir. O vakit nefsin azgın ve hayvansal içgüdüleri böyle ise birbiri ile cidalleşen, alim lanse edilenlerin burada durumlar ne ola ki?

Kuranı tefsir edenlerin ise uydurmaları daha ilginçtir. Örneğin NAHL 112 de ‘ve darabe Allahu’ der. Anlamı Allah darbeledi. Meselen diyerek adapte etti, resmetti gibi anlamları anlatmakta. Karyeten kanet diyerek bir şehir oldu diyor. Ayet devam ediyor. Burada Allah darbeledi sözü vurmak, titretmek gibi anlamları taşıyor. Ama ayeti normal kelime manası ile çevirseler çok tutarsızlık görecekler. Bir beldeyi darbeledi gibi manalar çıkabilir. Çeviri ve tefsirleri burada işlemeyeceğim. Darabe sözü Arapça da bir anlamı galvanik akım demektir. Yani tedavi etmek. Ayete Allah başlarken bir beldeyi resmetmekten bahis ediyor. Bunu nasıl yapıyor? Darbeleyerek.

Aklınıza ne geldiğini şu an bilmiyorum. Ama ayet açıkça işlerinizi kendinizi, bedeninizi kullanarak resmedip hayatınızı tedavi edin diyor. Kısaca insan anatomisi; tıklama, frekans ve benzeri uyarmalarla hayata komutlar veriyor.

Yorum Gönderme

Whatsapp Button works on Mobile Device only