10 Mayıs 2019 Cuma

Egosundan Soyutlanan Ayna Gibidir


Ego tüm yıkıcılığını üzerimize yansıtır. Benliğinin farkında olan zarardadır. Bu zarar her alanda kendisini gösterir. Kişiler egolarıyla sürekli önlerinde engellerle karşılaşırlar. Peki bu ego dediğimiz nedir? Bizlere anlatıldığı gibi midir?

Ego kişinin farkındalığıdır. “Yumruğumun tadına baktın mı?” sözü egodur. “O işi yaparken yoruldum” bir egodur. Dikkat edilirse kişi kendi farkındalığıyla konuşmaktadır. Pozitif Psikoloji de (Psikojenez) “yıkarım” “kırarım” diyenlerin şöyle tarif edilir:

Önce kendileri yıkılırlar.

Söz sahibinindir. Kendisine isabet edecektir. Bir başkasına samimi şekilde dua eden kişi ilk duanın semeresini kendisi görür. Bu usul soyutlanmadır. Zira farkındalık yerine başkası hedefte vardır. Güzel dilekler ilk kendisine varacaktır.

Kendisinden vazgeçenin önü açıktır.

Hayat bize doğruyu göstermektedir. Belki günlük aşırı uğraşlar bunları görmemize rağmen uygulamamıza engel oluyordur. Bizlere unutturuyordur. Durum ne olursa olsun soyutlanmak lazım.

Düşünün bir vesvese tesir ettiğinde egoya gelmektedir. Vesvese ikinci tekil olana gelmez! Yunus Emre’nin “Benden içeri biri var” sözleri buna işaret ediyor olabilir! Anlam itibariyle geniş söz olduğu bellidir. Ne olursa olsun bizlere anlattığı ikincil varlık olayıdır. Astral Seyahat esnasında kişi canlı olmasına rağmen ruh gezinti halindedir!

Yaşamda olanlar bizlere rehberlik ediyor.

Benliğinden arınmaya çalışarak zikre durana negatif manevi varlıklar zarar veremiyor. Zira soyutlanma vardır. Aksi halde yanaşmaya kalkan o esna zarar görmektedir! Etme bulma dünyası misali. Yine kişiler toplum içerisinde soyutlanmış halde olmuş olsalar her negatif düşünceye ayna olurlar! Sözün anlaşılamaz olduğunun farkındayım. Cümlenin anlamı zor. Anlaşılmaz gibi geliyor. Ama değil. Egosundan soyutlanan ayna gibidir. Kendisine gelen kötü düşünceyi geri çevirir. Sahibine iade eder. Kendisi ayna olduğu için gelen ışığı geri yansıtır. Eğer bu kötü bir düşünce vesaire ise durum aynıdır. Ona güzel bakanla kötü bakana aynadır. Güzel bakan kendi bakışının güzelliğini alırken, kötü bakansa kendi negatifini geri alır. Düşüncesi neyse başına o isabet etmiş olur.

Bazen derler “Alma mazlumun ahını…” lakin durum öyle değildir. Orada mazlum yoktur.

Egodan sıyrılmışlar için ikincil tekil kişilik vardır! Kendisine isteyenin “istedim olmuyor” sözü egodur. Başkasına istenen geri dönüp kendisini buluyorsa burada olan hatası kişinin nedir!

Egoyu bırak. İkincil ol.

İkincil ne olabilirdi. Bunu idrak mümkün müdür? Hayatı hep izlersek bunun anlamına vakıf olabilir miyiz? Neden olmasın. Kişiler aynı hedefe varan türlü yollar keşfedebilir. Önemli olan bulma arzusudur.

Astral Seyahatte beden canlı ruh ise gezintidedir.

Böyle yaşanabiliyorsa neden ruhu düşünce olarak dışarı alıp bedenimize ikincil kişi olarak bakmıyoruz! Şaşırmadınız umarım. Zihin düşündüğü yere akar. Sizler beden dışına zihnen çıkıp kendinize başkası olarak bakmanız soyutlanmadır. Düşünceniz bu olduğunda derin rahatlık sizi saracak mest edecektir. Yukarıdaki gibi aynada olacaksınız. 

Yorum Gönderme

Whatsapp Button works on Mobile Device only