15 Mayıs 2019 Çarşamba

Ayn Sin Kaf Harflerin Açılımı


Mukatta Harflerin Esrarı

Muhyiddini Arabî bazı eserlerinde mukatta harflerin açılımlarından bahis etmektedir. Bu açılımlardan amaç o harflerin esrarını bildirmek olduğu açıktır. Kendisi bunu yapmamış ise bu açılımları insanlar nasıl görebilirdi? Bu aklı kurcalayan güzel bir soru işaretidir. Öyle ya. Bahis var ama açıklayıcı bir şey yok. Oysa Dikkat edildiğinde ayetlerin açılımı der. Mukatta harflerin peşinden gelen ayetler o harflerin esrarını anlatmaktadırlar. Ayn Sin Kaf harflerinin duyma, ilham, ruh, bilgi edinme gibi birçok anlamı vardır. Mukatta harflerinden sonra gelen Şura 3. Ayette:

'İşte böyle vahyetmededir sana ve senden öncekilere o üstün, o hüküm ve hikmet sahibi Allah'

Bir ara ebcet değeri vererek bu harflerin yakaladığı zaman limiti Pascal'ın ilk hesap makinesini icat zamanını gösterdiğini işaretlemiştik. O vakitler hesap makinesi altıgen kullanılarak yapılmıştı. Davut Yıldızı. O sistem zamanla beraber geliştikçe internet iletişim ağı protokolünü doğurmuştur. Yine bilgisayarların yazılımını ortaya çıkarmıştır.

Altıgenin Pascal tarafından kullanılması astroloji de üçgen açıları gösterir. Ne kadar olayın dışında gibi durulsa bizlere bu şekil üçgenleri anlatmaktadır.

Ayn Sin Kaf harflerinin gökyüzünde bir alameti de Balık 12 ve Oğlak burcu 6ıncı dereceler arasıdır. Bu iki burç derecesi üçgen yapmaktadır. Simyacılara göre bu deneyüstü algıyı gösterir. Şura 3. Ayette geçen sözcükler ile tutarlılık göstermektedir.

Gökyüzünde böyle bir alamet olmasa dahi bu harflerin belli yazım veya amel zamanları vardır. O vakitler bilinip işlenmesi yukarıdaki anlamları getirir.

Şura 3: 'İşte böyle vahyetmededir sana ve senden öncekilere o üstün, o hüküm ve hikmet sahibi Allah'

Yorum Gönderme

Whatsapp Button works on Mobile Device only